Junta Directiva

Presidente: Alberto Bercedo Sanz.

Secretario: Melba Maestro De la Calera.

Tesorera: María José Martínez Chamorro.

Vocal: Rosa Pardo Crespo.

Vocal: Mónica Mantecón Ruíz.

Vocal: Mª José Martímez Chamorro.

Vocal: Ana María Rubio Alvarez.

Vocal: Elena Güemes Veguillas.

Vocal: Reyes Mazas Raba.

Vocal en AEPap: Alberto Bercedo Sanz.